Контакти

 

 

РАБОТНО ВРЕМЕ:

 

Регионалната здравна инспекция:

Времеот 08:30 до 17:00 часа

Център за административно обслужване на клиенти на РЗИ - Пловдив:

от 08:30 до 17:00 часа, без прекъсване за обедна почивка - място за преглед на информация по ЗДОИ.

Kабинет за заверка на здравни книжки:

Времеот 08:30 до 17:00 часа

 

КОНТАКТИ:

 

Адрес:

гр. Пловдив п.к. 4000 ул."Перущица" Nо.1

Директор РЗИ - Пловдив:

+359 32 649 000

Факс за контакти:

+359 32 643 438

Електронна поща:

rzipd@plov.net

rzi-plovdiv@mh.government.bg

Карта:

Картата илюстрира местонахождението и транспортния достъп до сградата на РЗИ - Пловдив.

Паркиране:

Пред сградата на инспекцията има безплатен паркинг, а от южната страна има платен такъв.

Натоварени часове:

Натоварените часове за посещение на Центъра за административно обслужване на РЗИ – Пловдив са в диапазоните от 10:00 часа до 12:00 часа и от 15:00 часа  до 16:00 часа.

С РЗИ - Пловдив можете да се свържете посредством Системата за сигурно електронно връчване/ССЕВ/(edelivery.egov.bg/Account/Login), за подаване на писма, жалби, сигнали, предложения, заявления за достъп до обществена информация и т.н., чрез персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ или с Квалифициран електронен подпис (КЕП).

 

 ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТЕЛЕФОНИ:

 

Информация: +359 32 646 655

Център за административно обслужване: +359 884 546 225

Дежурен епидемиолог - (ИНФОРМАЦИЯ ЗА COVID-19):

               +359 32 641 666, +359 884 546 177

КАБИНЕТ ЗА АНОНИМНО БЕЗПЛАТНО КОНСУЛТИРАНЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА СПИН - (КАБКИС):

 

Адрес:

гр. Пловдив ул."Перущица" Nо.1

Телефон за контакти:

 +359 32 643 436

Работно време на КАБКИС :

Времеот 09:00 до 16:00 часа

 

РЕГИОНАЛНА КАРТОТЕКА НА

МЕДИЦИНСКИТЕ ЕКСПЕРТИЗИ - (РКМЕ):

 

Адрес:

гр. Пловдив ул."Перущица" Nо.1

Телефон за контакти:

+359 32 633 177

Въпроси свързани относно необходимите документи за освидетелстване/преосвидетелстване от ТЕЛК

Заявление-декларация за ТЕЛК

Указания (02.06.2022 г.) за работа с Информационната система за контрол на медицинската експертиза (ИСКМЕ) за ОПЛ/ДЕНТАЛНИ ЛЕКАРИ, ЛКК И ТЕЛК.

ТЕЛК към УМБАЛ „Пловдив“ АД:

Адрес на лечебното заведение: гр. Пловдив, бул. „България“ № 234

Адрес на дейност на съставите на ТЕЛК: гр. Пловдив, ул. „Перущица“ № 1

Tелефон за връзка с ТЕЛК към УМБАЛ "Пловдив" АД:

І -ви - състав: 0878 867 526 

Електронна поща: telk_pv1@abv.bg

-ри - състав: 0878 955 570

Електронна поща: telk_pv2@abv.bg

IIІ -ти - състав: 0888 601 754 

Електронна поща: telk_pv3@abv.bg

V -ти - състав: 0878 827 663

Електронна поща: telk_pv4@abv.bg

СПРАВКИ: от 10.00 ч. до 12.00 ч.

 

ТЕЛК към МБАЛ "Св. Пантелеймон" ЕООД Пловдив:

Адрес: гр. Пловдив, бул. „Никола Вапцаров“ № 9

ТЕЛК състав: telk@mbal2pv.com

Tелефон за връзка с ТЕЛК към МБАЛ "Св. Пантелеймон" ЕООД Пловдив:

032/603 909

 

 

БАНКОВА ИНФОРМАЦИЯ НА РЗИ - ПЛОВДИВ:

 

БУЛСТАТ: 176030673

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК ПЛОВДИВ

БАНКОВА СМЕТКА BG03UNCR75273154624101

БАНКОВ КОД UNCRBGSF  

 

 

ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА

НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ:

 

Телефон за контакти:

+359 889 607 524 - Климент Славов

Електронна поща:

dpo@rzipd.com

 

Директор Д АПФСО

 

Илина Семерджиева

тел.: +359 32 640 006;  

тел.: +359 888 710 016

 

 Директор Д МД

 

д-р Катя Георгиева

тел.: +359 32 644 180;

тел: +359 882 391 311

 

Директор Д НЗБ

 

д-р Милена Панайотова

тел.: +359 32 646 669;

тел.: +359 884 546 234

 

Директор Д ОЗ

 

д-р Цвета Иванова

тел.: +359 32 644 244;

тел.: +359 884 837 653

 

Пишете ни