Контакти

 

РАБОТНО ВРЕМЕ:

 

Регионалната здравна инспекция:

Времеот 08:30 до 17:00 часа.

Звено за обслужване на потребители на административни услуги:

от 08:30 до 17:00 часа, без прекъсване за обедна почивка

Kабинет за заверка на здравни книжки

Времеот 08:30 до 17:00 часа

 

КОНТАКТИ:

 

Адрес:

гр. Пловдив п.к. 4000 ул."Перущица" Nо.1

Директор РЗИ - Пловдив:

+359 32 649 000

Факс за контакти:

+359 32 643 438

Електронна поща:

rzipd@plov.net

rzi-plovdiv@mh.government.bg

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТЕЛЕФОНИ:

 

Информация: +359 32 646 655

Деловодство: +359 884 546 225

Дежурен епидемиолог - (ИНФОРМАЦИЯ ЗА COVID-19):

+359 32 641 666, +359 884 546 177

+359 884 546 203, +359 884 546 233

 

КАБИНЕТ ЗА АНОНИМНО БЕЗПЛАТНО КОНСУЛТИРАНЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА СПИН - (КАБКИС):

 

Адрес:

гр. Пловдив ул."Перущица" Nо.1

Телефон за контакти:

 +359 32 643 436

Работно време на КАБКИС :

Време Вторник и Четвъртък

           от 13:00 до 16:00 часа

 

ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА

НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ:

 

Телефон за контакти:

+359 889 607 524 - Климент Славов

Електронна поща:

dpo@rzipd.com

 

РЕГИОНАЛНА КАРТОТЕКА НА

МЕДИЦИНСКИТЕ ЕКСПЕРТИЗИ - (РКМЕ):

 

Адрес:

гр. Пловдив ул."Перущица" Nо.1

Телефон за контакти:

+359 32 633 177

Работно време на картотеката с клиенти:

Времеот 08:15 до 13:30 часа

Въпроси свързани относно необходимите документи за освидетелстване/преосвидетелстване от ТЕЛК

 

ТЕЛК към УМБАЛ „Пловдив“ АД:

Адрес на лечебното заведение: гр. Пловдив, бул. „България“ № 234

Адрес на дейност на съставите на ТЕЛК: гр. Пловдив, ул. „Перущица“ № 1

Tелефон за връзка с ТЕЛК към УМБАЛ "Пловдив" АД:

І -ви - състав: 0878 867 526 

-ви - състав: 0878 955 570

IIІ -ви - състав: 0888 601 754 

V -ви - състав: 0878 827 663

СПРАВКИ: от 10.00 ч. до 12.00 ч.

При възникнали въпроси от Ваша страна, бихте могли да ползвате електронните пощи на ТЕЛК-съставите, както следва:  

І -ви - състав: telk_pv1@abv.bg

ІІ-ри - състав: telk_pv2@abv.bg

ІІІ-ти - състав: telk_pv3@abv.bg

 V-ти - съставtelk_pv4@abv.bg

 

ТЕЛК към МБАЛ "Св. Пантелеймон" ЕООД Пловдив:

Адрес: гр. Пловдив, бул. „Никола Вапцаров“ № 9

ТЕЛК състав: telk@mbal2pv.com

Tелефон за връзка с ТЕЛК към МБАЛ "Св. Пантелеймон" ЕООД Пловдив:

032/603 909

 

БАНКОВА ИНФОРМАЦИЯ НА РЗИ - ПЛОВДИВ:

 

БУЛСТАТ: 176030673

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК ПЛОВДИВ

БАНКОВА СМЕТКА BG03UNCR75273154624101

БАНКОВ КОД UNCRBGSF  

 

Директор Д АПФСО

 

Илина Семерджиева

тел.: +359 32 640 006;  

тел.: +359 888 710 016

 Директор Д МД

 

д-р Мария Георгиева

тел.: +359 32 644 180;

тел: +359 888 404 701

Директор Д НЗБ

 

д-р Галина Дервишева

тел.: +359 32 646 665;

тел.: +359 884 546 181

Директор Д ОЗ

 

д-р Цвета Иванова

тел.: +359 32 644 244;

тел.: +359 884 837 653

 

Пишете ни