Обща информация за лабораторни изследвания

ДЕЙНОСТТА НА ОТДЕЛ „ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” ВКЛЮЧВА:

 

  1. Анализ на проби питейни води; изворни води за бутилиране; води от плувни басейни; бутилирани натурални, минерални изворни и трапезни води; подземни и повърхностни води; минерални води от водоизточника
  2. Анализ на козметични продукти, санитарно - хигиенни материали от производствената среда
  3. Измервания на факторите на жизнената среда - електромагнитни лъчения, микроклимат, осветеност, шум

 

Лабораторен изпитвателен комплекс (ЛИК) към РЗИ Пловдив е лаборатория, която разполага с екип от опитни и високо квалифицирани специалисти и предлага широк спектър от лабораторни анализи. ЛИК е акредитиран по БДС EN ISO/IEC 17025 и притежава Сертификат за акредитация(линк към сертификата) и Заповед за акредитация (линк към Заповедта), издадени от Българска служба за акредитация.

 

Освен мониторинг, обективизиращ държавния здравен контрол, в ЛИК се извършват и лабораторни анализи и измервания по платени услуги на физически и юридически лица.

Заявяване на услугата - В ЦАО на РЗИ - Пловдив.

Клиентът може да извърши пробовземането самостоятелно като е необходимо да спази основните изисквания за представителност на пробата.

Заплащането е съгласно Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и Националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето.
Проби за изпитване се приемат от понеделник до четвъртък от 8:30 до 16:30 часа, петък - от 8:30 до 13:00 часа. Телефони за връзка с приемен сектор - 088 454 6230 и 088 227 7481.

Срокът за изпълнението на услугите и издаване на протокол е до 20 календарни дни от датата на постъпване на пробата в Лабораторен изпитвателен комплекс, в зависимост от анализите.