СПРАВКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКЦИЯ ”ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ” за периода от 27.09.2019 г. – 03.10.2019 г.

 

 

ОТДЕЛ

ПБПЗ-ЗТЕ

ДЗК

РК

ЛИ

съответ-стват

несъответ-стват

1. Проверки по писма на МЗ

 

 

 

 

 

2. Проверки

17

 

 

 

 

  • по текущ контрол

4

184

5

 

 

  • по регистрации

13

 

 

 

 

3. Проверки по дейности

 

 

 

 

 

            - по тютюнопушене

59

 

 

 

 

  • ЗОХ 

38

 

 

 

 

  • закрити обществени места

9

67

 

 

 

  • детски и учебни заведения

12

36

 

 

 

  • открити обществени места

 

36

 

 

 

  • оптики/лечебни

 

3

5

 

 

4. Тематични проверки

12

4

 

 

 

5. Издадени предписания

2

3

 

 

 

6. Издадени заповеди за спиране експлоатацията или дейност на обект

 

 

 

 

 

7. Съставени актове

 

 

 

 

 

8. Жалби и сигнали от граждани или институции

 

 

 

 

 

9. Взети проби

 

12

 

 

 

10. Издадени здравни заключения за съгласуване на проекти

6

 

 

 

 

11. Участие в приемателни комисии и издаване на становища

8

 

 

 

 

12. Контрол на радиационните параметри на работна среда

 

 

 

 

 

13. Съгласуване на площадки на обект с източник на йонизиращи лъчения

 

 

 

 

 

14. Съгласуване на инвестиционни проекти, част  “Анализ и оценка на радиационна защита”

 

 

2

 

 

15. Анализ на радиационните параметри на факторите на жизнената среда

 

 

15

 

 

16. Оценка на учебни  разписания, здравни  анализи, хранене 

42

 

 

 

 

17. Дейности по национални  програми

3

 

 

 

 

18. Лекции, беседи, семинарни  обучения

 

 

 

 

 

19. Консултативна дейност – тютюнопушене и др.

24

 

 

 

 

20. Извършена лабораторна дейност по:

- ДЗК

- ЗТЕ

- жалби

- заявки на физически и юридически лица

 

 

 

 

 

 

11

21

-

50

 

 

1

2

-

2