СПРАВКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКЦИЯ ”ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ” За периода от 22.01.2021г. – 28.01.2021 год.

 

 

ОТДЕЛ

ПБПЗ

и

ЗТЕ

ДЗК

РК

ЛИ

съответ-стват

несъответ-стват

1. Проверки по писма на МЗ

 

 

 

 

 

2. Проверки

 

 

 

 

 

  • по текущ контрол

11

49

 

 

 

  • по регистрации

8

 

1

 

 

3. Проверки по дейности

 

 

 

 

 

    - по тютюнопушене

92

32

 

 

 

  • ЗОХ 

26

 

 

 

 

  • закрити обществени места

47

        14

1

 

 

  • детски и учебни заведения

19

9

 

 

 

  • открити обществени места

 

9

 

 

 

  • оптики

 

 

 

 

 

4. Тематични проверки

 

 

 

 

 

5. Издадени предписания

 

 

 

 

 

6. Издадени заповеди за спиране експлоатацията или дейност на обект

 

 

 

 

 

7. Съставени актове

 

1

 

 

 

8. Жалби и сигнали от граждани или институции

5

1

 

 

 

9. Взети проби

 

5

 

 

 

10. Издадени здравни заключения за съгласуване на проекти

17

 

 

 

 

11. Участие в приемателни комисии и издаване на становища

6

 

 

 

 

12. Контрол на радиационните параметри на работна среда

 

 

1

 

 

13. Съгласуване на площадки на обект с източник на йонизиращи лъчения

 

 

3

 

 

14. Съгласуване на инвестиционни проекти, част “Анализ и оценка на радиац.защита”

 

 

 

 

 

15. Анализ на радиационните параметри на факторите на жизнената среда

 

 

15

 

 

16. Оценка на учебни  разписания, здравни  анализи, хранене 

 

 

 

 

 

17. Дейности по национални  програми

      1

 

 

 

 

18. Лекции, беседи, семинарни  обучения

      1

 

 

 

 

19. Консултативна дейност – тютюнопушене и др.

     11

 

 

 

 

20. Извършена лабораторна дейност по:

- ДЗК

- ЗТЕ

- жалби

- заявки на физически и юридически лица

 

 

 

 

-

8

-

32

 

-

-

-

7