СПРАВКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКЦИЯ ”ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ” за периода от 17.05.2019 г. – 22.05.2019 г.

 

 

ОТДЕЛ

ПБПЗ-ЗТЕ

ДЗК

РК

ЛИ

съответ-стват

несъответ-стват

1. Проверки по писма на МЗ

 

 

 

 

 

2. Проверки

33

 

 

 

 

  • по текущ контрол

12

167

4

 

 

  • по регистрации

21

 

 

 

 

3. Проверки по дейности

 

 

 

 

 

            - по тютюнопушене

83

95

4

 

 

  • ЗОХ 

50

 

 

 

 

  • закрити обществени места

22

61

 

 

 

  • детски и учебни заведения

11

14

 

 

 

  • открити обществени места

 

14

 

 

 

  • оптики

 

6

 

 

 

4. Тематични проверки

 

8

 

 

 

5. Издадени предписания

 

3

 

 

 

6. Издадени заповеди за спиране експлоатацията или дейност на обект

 

 

 

 

 

7. Съставени актове

 

 

 

 

 

8. Жалби и сигнали от граждани или институции

 

 

 

 

 

9. Взети проби

21

19

 

 

 

10. Издадени здравни заключения за съгласуване на проекти

21

 

 

 

 

11. Участие в приемателни комисии и издаване на становища

9

 

1

 

 

12. Контрол на радиационните параметри на работна среда

 

 

4

 

 

13. Съгласуване на площадки на обект с източник на йонизиращи лъчения

 

 

1

 

 

14. Съгласуване на инвестиционни проекти, част  “Анализ и оценка на радиационна защита”

 

 

 

 

 

15. Анализ на радиационните параметри на факторите на жизнената среда

 

 

9

 

 

16. Оценка на учебни  разписания, здравни  анализи, хранене 

2

 

 

 

 

17. Дейности по национални  програми

16

 

 

 

 

18. Лекции, беседи, семинарни  обучения

5

 

 

 

 

19. Консултативна дейност – тютюнопушене и др.

13

 

 

 

 

20. Извършена лабораторна дейност по:

- ДЗК

- ЗТЕ

- жалби

 - заявки на физически и юридически лица

 

 

 

 

 

17

24

-

28

 

2

-

-

1