СКРИНИНГОВА ПРОГРАМА за мамографски прегледи на лица в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства