СДО - Медицински университет - Плевен

Уважаеми колеги,

В РЗИ – Пловдив се получи книжка с План – разписание на курсове и индивидуално обучение за следдипломна квалификация на висшите медицински кадри през 2017 година на Медицински университет Плевен.

План – разписанието е качено в Интернет-страницата Университета, факултет „Медицина”, раздел Следдипломно обучение. Там ще намерите и образци на заявките за обучение.

Допълнителна информация може да се получи на тел. 064/884 148