СДО - Военномедицинска академия София

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Уведомяваме Ви, че в Дирекция ”Медицински дейности” е на разположение „План-разписание за продължаващо медицинско обучение на висшите медицински и немедицински специалисти  и професионалистите по здравни грижи през 2017/2018 г.”, които се предвиждат да бъдат проведени в катедрите /клиниките/ на Военномедицинска академия София.

План-разписанието може да бъде разгледано и онлайн в сайта на ВМА София, в частта „Академична дейност”. Там можете да намерите и образци на заявки за избраните курсове.

Вашите предложения изпратете в Учебно-научния отдел на ВМА – София 1606, ул.”Г. Софийски” № 3 в срок до 21.07.2017 г.

Допълнителна информация можете да получите на следните телефони:

02 922 5418, 02 9225190 – Учебно-научен отдел.