ПОДЛЕЖАЩИ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИМУНИЗАЦИИ И РЕИМУНИЗАЦИИ ПРЕЗ 2018 г.

П Л А Н

Подлежащи на задължителни имунизации и реимунизации

в Пловдивска област през 2018 г.

 

Имунизации и реимунизации

 

Подлежащи

І. Новородени за БЦЖ

 

-проверка за белег след БЦЖ-7 мес.възраст

 

2. Манту на:

 

Набор 2011 – 7 г.

 

Набор 2007 – 11 г

 

3. НВ ваксина

 

І прием

 

ІІ прием

 

ІІІ прием

 

4.Шесткомпонентна (ДТКаХепБПиХИБ)

 

І прием

 

ІІ прием

 

ІІІ прием

 

5.Петкомпонентна ваксина (ДТКаПиХИБ)

 

ІV прием

 

6. Пневмококова конюгирана ваксина

 

І прием

 

ІІ прием

 

ІІІ прием

 

ІV прием

 

7.Тетраксим (ДТКаПи)

 

Набор 2012 – 6г

 

8.Морбили, Паротит, Рубеола

 

Морбили-паротит-рубеола-13 мес.

 

Морбили-паротит-рубеола – Набор 2006 г-12г

 

9. Тетанус-Дифтерия-ТД

 

Набор 2006 г.  - 12 г

 

Набор 2001 г.– 17 г

 

Възрастни род.1993

 

Възрастни род.1983

 

Възрастни род.1973

 

Възрастни род.1963

 

Възрастни род.1953

 

Възрастни род.1943 +

 

10. Противобясна ваксина

 

11. Противобесен гама глобулин

 

12. КХТ ваксина

 

13. КХТ булин

 

14. Ваксина против коремен тиф

 

15.Гама глобулин