НА ВНИМАНИЕТО НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ОТ ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ, РАБОТЕЩИ С ДЕЦА

 

Споразумение за сътрудничество и координиране на работата на териториалните структури на органите за закрила при случаи на деца, жертви или в риск от насилие и при кризисна интервенция

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - Задължение на органите за закрила на централно и местно ниво за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие и при кризисна интервенция

КОНТАКТИ за подаване на сигнал за дете в риск:
  • ОЗД Асеновград – 0331/6-26-98 – н-к Елена Ненова;
  • ОЗД Карлово – 0335/93-482 – н-к Йорданка Дечева;
  • ОЗД Марица – 032/96-89-36 – н-к Божана Камарска;
  • ОЗД Пловдив – 032/032/64-39-64 и 64-26-35 – н-к Мариана Ангелова;
  • ОЗД Първомай – 0336/6-23-02 – н-к Радка Ганчева;
  • ОЗД Раковски – 03151/60-12 – н-к Десислава Яковска;
  • ОЗД Родопи – 032/62-65-24–н-к Анна Сивинова;
  • ОЗД Стамболийски– 0339/6-32-27–н-к Петя Илиева;
  • ОЗД Хисар-0337/6-55-38 – н-к Теодора Тодорова;
  • Национална телефонна линия за информиране, консултиране и помощ на деца по чл. 17а, т. 17 от Закона за закрила на детето, която функционира чрез Център за обаждания с хармонизиран телефонен номер 116 111 при Държавната агенция за закрила на детето.