НА ВНИМАНИЕТО НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,  

Уведомяваме Ви, че съгласно § 6 от  Преходните разпоредби на Наредба №15/02.07.2008 г. за придобиване на специалност „Обща медицина” от общопрактикуващите лекари, лекарите, които са зачислени на специализация по реда на Наредба № 47/14.12.1995 г. и Наредба № 31/28.06.2001 г., могат да завършат обучението си по реда на Наредба № 15 след подаване на писмено заявление до Ректора на Медицински университет – София в срок до 15.02.2015 г., като завършат обучението си по актуализираната учебна програма.

Лекарите, зачислени по реда на Наредбата за следдипломна квалификация от 1974 г., могат да кандидатстват отново за зачисляване на обучение по реда на Наредба № 15 определени със заповед № РД-19-4/27.06.2014 г.

Прикрепени файлове: