НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ОПЛ - регистрация на всички здравни книжки

 

 

РЕГИОНАЛНАЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ

ПЛОВДИВ

ул. “Перущица” 1      Директор 032/649 000    факс  032/643 438    

e-mail: rzipd@plov.net;    e-mail: rzi-plovdiv@mh.government.bg

 

Уважаеми КОЛЕГИ,

 Във връзка с  промяна в Наредба № 15 на МЗ от 2006г за здравните изисквания към лицата,  работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони /ДВ бр.106/2013г/ ,  от 02.01.2014г в кабинет № 21 ет.2, южно крило при РЗИ Пловдив се извършва нововъведената  регистрация на всички здравни книжки.

Прилагаме: Наредба  за изменение и допълнение на Наредба 15/2006 г.

Прикрепени файлове: 
Прикрепени файлове: