Мониторинг на води от 27.06 – 03.07.2019 г.

 

Мониторинг

Санитарно -микробиологични изпитвания

 

Физико – химични изпитвания

 

Тежки метали

 

Брой проби

Нестандартни

Брой проби

Нестандартни

Брой проби

Нестандартни

Периодичен

ЗК-ВП/Б/

1

-

1

 

-

 

-

-

Постоянен

ЗК-В/А/

6

1

1.с.Христо Даново-к.форми и е.коли

6

  

2

1.Сопот-мътност

2.Карлово-мътност

-

-

Ведомствени

ЗК-ВД

2

-

2

-

-

-

Плувни басейни

ЗК-Б

6

-

4

-

-

-

Минерални води от водоизточника

ЗК-МВ

2

-

-

-

-

-

Повърхностни води/ЗК/

-

-

-

-

-

-

Местни водоизточници

ЗК-М

-

-

-

-

-

-