Мониторинг на води от 20.06 – 26.06.2019 г.

 

Мониторинг

Санитарно -микробиологични изпитвания

 

Физико – химични изпитвания

 

Тежки метали

 

Брой проби

Нестандартни

Брой проби

Нестандартни

Брой проби

Нестандартни

Периодичен

ЗК-ВП/Б/

6

-

6

 

-

 

6

-

Постоянен

ЗК-В/А/

9

-

9

  

2

1.с.Лъкавица-мътност, цвят

2.с.Борово-мътност, цвят

 

2

-

Ведомствени

ЗК-ВД

3

-

3

-

-

-

Плувни басейни

ЗК-Б

9

-

7

-

-

-

Минерални води от водоизточника

ЗК-МВ

2

-

-

-

-

-

Повърхностни води/ЗК/

-

-

-

-

-

-

Местни водоизточници

ЗК-М

-

-

-

-

-

-