Мониторинг на води от 11.05.2017 г. до 17.05.2017 г.

 

Мониторинг

Санитарно - микробиологични изпитвания

Физико – химични изпитвания

Тежки метали

Брой проби

Нестандартни

Брой проби

Нестандартни

Брой проби

Нестандартни

Периодичен

-

-

-

-

-

-

Постоянен

11

-

11

-

-

-

Ведомствени

3

-

3

-

-

-

Плувни басейни

6

-

-

-

-

-

Минерални води от водоизточника

3

-

3

-

-

-

Повърхностни води

-

-

-

-

-

-

Местни водоизточници

-

-

-

-

-

-