Мониторинг на води от 04.04.2019 г. до 11.04.2019 г.

 

Мониторинг

Санитарно -микробиологични изпитвания

 

Физико – химични изпитвания

 

Тежки метали

 

Брой проби

Нестандартни

Брой проби

Нестандартни

Брой проби

Нестандартни

Периодичен

ЗК-ВП/Б/

-

-

1

1.фосфати-с.Церетелево

-

-

Постоянен

ЗК-В/А/

11

1.-коли форми и е.коли-гр.Куклен

4

1.нитрати-с.Граф Игнатиево

2.нитрати

с.Брестник

 

-

-

Ведомствени

ЗК-ВД

1

 

-

 

1

-

-

-

Плувни басейни

ЗК-Б

2

 

 -

 

-

-

-

-

Минерални води от водоизточника

ЗК-МВ

3

-

-

-

-

-

Повърхностни води/ЗК/

-

-

-

-

-

-

Местни водоизточници

ЗК-М

-

-

-

-

-

-