Мониторинг на води от 01.08 – 07.08.2019 г.

 

Мониторинг

Санитарно -микробиологични изпитвания

 

Физико – химични изпитвания

 

Тежки метали

 

Брой проби

Нестандартни

Брой проби

Нестандартни

Брой проби

Нестандартни

Периодичен

ЗК-ВП/Б/

-

-

-

 

-

 

-

-

Постоянен

ЗК-В/А/

10

1.Горнослав- к.форми,е.коли,ентерококи

2.Руен-к.форми,е.коли

10

  

1.Брестник-нитрати

-

-

Ведомствени

ЗК-ВД

2

-

2

1.“Филикон“-мътност

-

-

Плувни басейни

ЗК-Б

2

-

-

-

-

-

Минерални води от водоизточника

ЗК-МВ

2

1.Момина баня –чешма -псеудомонас

-

-

-

-

Повърхностни води/ЗК/

-

-

-

-

-

-

Местни водоизточници

ЗК-М

-

-

-

-

-

-