ЗДРАВНО ОБРАЗОВАТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ НАСОЧЕНИ КЪМ ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ

   Прикрепените здравно информационни материали са насочени към подобряване на храненето, ограничаване на тютюнопушенето, превенция на хипертонията и влиянието на солта върху здравето на човека. 

   Допълнителна информация за здравето и превенция на болестите могат да бъдат намерени на интернет страницата на НЦОЗА в раздел „Печатни и електронни издания – здравно-информационни материали” с линк: http://ncphp.government.bg/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=158&Itemid=557&lang=bg                         

Прикрепен файлРазмер
ПРЕВЕНЦИЯ НА ХИПЕРТОНИЯТА885.83 KB
ОГРАНИЧАВАНЕ НА ТЮТЮНОПУШЕНЕТО484.65 KB
СОЛТА - ПОЛЗИ И ВРЕДИ ЗА ЗДРАВЕТО834.73 KB
ПРЕПОРЪКИ ЗА ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО СЛЕД 18 ГОД. В БЪЛГАРИЯ991.97 KB