ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ЗА ПЕРИОДА 27.09 – 03.10.2019 г. ОТДЕЛ ПЕК

1. Писма от МЗ –0

2. Писма до МЗ – 1

3. Брой проверки: 159

4. Брой предписания: 11

5. Брой заповеди: 0

6. Брой актове: 3

7. Сигнали: 1

 

Озб

27.09 – 03.10.2019г

20.09 – 26.09.2019т

Чревни

49 от тях в Пловдив –20

36 от тях в Пловдив –18

ВХ

2 от тях в Пловдив – 2

3 от тях в Пловдив – 2

Ухапани от кърлежи и насекоми

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Лаймска болест

 0  от тях в Пловдив – 0

 0  от тях в Пловдив – 0

Марсилска треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Ку-треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Варицела

12 от тях в Пловдив – 5

4  от тях в Пловдив – 1

Скарлатина

2 от тях в Пловдив – 2

1 от тях в Пловдив – 1

Менингити

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Листериоза

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

 

За периода са регистрирани 49случая на чревни инфекции срещу  36случая  за предходната седмица.

За периода в Имунизационния кабинет  са имунизирани 4 клиента с препоръчителни имунизации.

КАБКИС  – 21 клиента са получили доброволно консултиране и изследване за ХИВ.