ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ЗА ПЕРИОДА 27.04 – 03.05.2017 г.

1. Писма от МЗ –0

2. Писма до МЗ – 0

3. Брой проверки: 642

4. Брой предписания: 8

5. Брой заповеди: 0

6. Брой актове: 4

7. Сигнали: 0

Озб

27.04 – 03.05.2017г

20.04 – 26.04.2017г

Чревни

14 от тях в Пловдив –5

37  от тях в Пловдив –19

ВХ

3 от тях в Пловдив – 1

10 от тях в Пловдив – 4

Ухапани от кърлежи и насекоми

0 от тях в Пловдив – 0

5 от тях в Пловдив – 2

Лаймска болест

0 от тях в Пловдив – 0

1 от тях в Пловдив – 1

Марсилска треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Варицела

38 от тях в Пловдив – 34

38 от тях в Пловдив – 33

Скарлатина

4 от тях в Пловдив –4

11 от тях в Пловдив –6

Менингити

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

За периода са регистрирани 14 случая на   чревни инфекции срещу  37 случая  за предходната седмица, разпределени по нозологии и населени места, както следва:

Ентероколит:Пловдив – 4, Сопот-2, Баня-1, Карлово-1, Царацово-1, Белозем-1, Й.Груево-1, Асеновград-2

Салмонелоза:Пловдив-1

През КАБКИС са преминали  31 клиенти, които са получили пред и след тестово консултиране и са узнали своя ХИВ статус.

ОРЗ - за периода 24.04.2017г – 30.04.2017г - са регистрирани 156 сл.заб.45.76%ооо срещу 165 сл.заб.48.40%ооо  за предходната седмица.

За периода 17.03 – 04.05.2017г  в РЗИ Пловдив са регистрирани 75  случая с диагноза морбили, лабораторно потвърдени са 50.

Всеки регистриран случай на морбили се проучва от служители на РЗИ Пловдив, с цел вземане на съответните противоепидемични мерки. Контролира се спазването на връчените предписания.