ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ЗА ПЕРИОДА 19.04 – 25.04.2019 г.

1. Писма от МЗ –0

2. Писма до МЗ – 1

3. Брой проверки: 169

4. Брой предписания:  26

5. Брой заповеди: 0

6. Брой актове: 0

7. Сигнали: 1

 

Озб

19.04 – 25.04.2019г

12.04 – 18.04.2019г

Чревни

31 от тях в Пловдив –19

36 от тях в Пловдив –15

ВХ

1 от тях в Пловдив – 1

3 от тях в Пловдив – 3

Ухапани от кърлежи и насекоми

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Лаймска болест

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Марсилска треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Ку-треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Варицела

76 от тях в Пловдив – 54

87 от тях в Пловдив – 57

Скарлатина

6 от тях в Пловдив – 5

8 от тях в Пловдив – 4

Менингити

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Листериоза

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

 

 

За периода са регистрирани 31 случая на чревни инфекции срещу  36 случая  за предходната седмица.

За периода в Имунизационния кабинет  са имунизирани 8 клиенти с препоръчителни имунизации.

            КАБКИС  – 34 клиента са получили доброволно консултиране и изследване за ХИВ.

 

.