ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ЗА ПЕРИОДА 17.05 – 23.05.2019 г ОТДЕЛ ПЕК

1. Писма от МЗ –1

2. Писма до МЗ – 0

3. Брой проверки: 128

4. Брой предписания:  8

5. Брой заповеди: 0

6. Брой актове: 0

7. Сигнали: 0

Озб

17.05 – 23.05.2019г

10.05 – 16.05.2019г

Чревни

25 от тях в Пловдив –10

39 от тях в Пловдив –14

ВХ

4 от тях в Пловдив – 3

2 от тях в Пловдив – 2

Ухапани от кърлежи и насекоми

1 от тях в Пловдив – 0

2 от тях в Пловдив – 1

Лаймска болест

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Марсилска треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Ку-треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Варицела

52 от тях в Пловдив – 35

89 от тях в Пловдив – 49

Скарлатина

1 от тях в Пловдив – 0

1 от тях в Пловдив – 0

Менингити

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Листериоза

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

За периода са регистрирани 25 случая на чревни инфекции срещу  29 случая  за предходната седмица.

За периода в Имунизационния кабинет  са имунизирани 3 клиента с препоръчителни имунизации.

            КАБКИС  – 18 клиента са получили доброволно консултиране и изследване за ХИВ.