ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ЗА ПЕРИОДА 16.01-22.01.2020 г.

ОЗБ

16.01-22.01.2020 г.

09.01-15.01.2020 г.

Чревни

35 от тях в Пловдив - 7

38 от тях в Пловдив - 12

ВХ

2 от тях в Пловдив – 1

3 от тях в Пловдив – 1

Ухапани от кърлежи и насекоми

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Лаймска болест

 1 от тях в Пловдив – 0

 0 от тях в Пловдив – 0

Марсилска треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Ку-треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Варицела

18 от тях в Пловдив – 12

73 от тях в Пловдив – 42

Скарлатина

5 от тях в Пловдив – 4

18 от тях в Пловдив – 5

Менингити

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Листериоза

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

 

 

За периода са регистрирани 35 случая на чревни инфекции срещу 38 случая за предходната седмица, 7 са имунизирани в Имунизационния кабинет, 11 клиента с препоръчителни имунизации.

 

Регистрирани ОРЗ:

13.01 – 19.01.2020 г. - 391 случая, заболяемост 113.52%ооо срещу 148 случая, заболяемост 42.97%ооо за предходната седмица.

 

 

1. Писма от МЗ –1

2. Писма до МЗ – 2

3. Брой проверки: 62

4. Брой предписания: 7

5. Брой заповеди: 0

6. Брой актове: 0

7. Сигнали: 1