ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ЗА ПЕРИОДА 12.07 – 18.07.2019 г.

ОТДЕЛ  ПЕК

1. Писма от МЗ –0

2. Писма до МЗ – 0

3. Брой проверки: 280

4. Брой предписания:  0

5. Брой заповеди: 0

6. Брой актове: 3

7. Сигнали: 0

Озб

12.07 – 18.07.2019г

05.07 – 11.07.2019г

Чревни

61 от тях в Пловдив –19

69 от тях в Пловдив –25

ВХ

6 от тях в Пловдив – 3

2 от тях в Пловдив – 1

Ухапани от кърлежи и насекоми

3 от тях в Пловдив – 3

3 от тях в Пловдив – 2

Лаймска болест

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Марсилска треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Ку-треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Варицела

23 от тях в Пловдив – 4

17 от тях в Пловдив – 12

Скарлатина

2 от тях в Пловдив – 1

3 от тях в Пловдив – 3

Менингити

1 от тях в Пловдив – 0

2 от тях в Пловдив – 0

Листериоза

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

 

За периода са регистрирани 61 случая на чревни инфекции срещу  69 случая  за предходната седмица.

За периода в Имунизационния кабинет  са имунизирани 16клиента с препоръчителни имунизации.