ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ЗА ПЕРИОДА 12.04 – 18.04.2019 г.

1. Писма от МЗ –1

2. Писма до МЗ – 1

3. Брой проверки: 243

4. Брой предписания:  7

5. Брой заповеди: 0

6. Брой актове: 0

7. Сигнали: 0

 

Озб

12.04 – 18.04.2019г

04.04 – 11.04.2019г

Чревни

36 от тях в Пловдив –15

68 от тях в Пловдив –41

ВХ

3 от тях в Пловдив – 3

7 от тях в Пловдив – 6

Ухапани от кърлежи и насекоми

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Лаймска болест

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Марсилска треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Ку-треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Варицела

87 от тях в Пловдив – 57

93 от тях в Пловдив – 73

Скарлатина

8 от тях в Пловдив – 4

1 от тях в Пловдив – 0

Менингити

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Листериоза

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

 

 

За периода са регистрирани 36 случая на чревни инфекции срещу  68 случая  за предходната седмица.

За периода в Имунизационния кабинет  са имунизирани 11 клиенти с препоръчителни имунизации.

            КАБКИС  – 28 клиента са получили доброволно консултиране и изследване за ХИВ.

 

.