ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ЗА ПЕРИОДА 10.05 – 16.05.2019 г. ОТДЕЛ ПЕК

1. Писма от МЗ –0

2. Писма до МЗ – 1

3. Брой проверки: 132

4. Брой предписания:  11

5. Брой заповеди: 0

6. Брой актове: 0

7. Сигнали: 1

Озб

10.05 – 16.05.2019г

03.05 – 09.05.2019г

Чревни

39 от тях в Пловдив –14

38 от тях в Пловдив –23

ВХ

2 от тях в Пловдив – 2

3 от тях в Пловдив – 2

Ухапани от кърлежи и насекоми

2 от тях в Пловдив – 1

0 от тях в Пловдив – 0

Лаймска болест

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Марсилска треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Ку-треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Варицела

89 от тях в Пловдив – 49

56 от тях в Пловдив – 32

Скарлатина

1 от тях в Пловдив – 0

3 от тях в Пловдив – 1

Менингити

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Листериоза

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

За периода са регистрирани 39 случая на чревни инфекции срещу  38 случая  за предходната седмица.

За периода в Имунизационния кабинет  са имунизирани 7 клиента с препоръчителни имунизации.

            КАБКИС  – 31 клиента са получили доброволно консултиране и изследване за ХИВ.