ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ЗА ПЕРИОДА 04.10 – 10.10.2019 г. ОТДЕЛ ПЕК

1. Писма от МЗ –0

2. Писма до МЗ – 0

3. Брой проверки: 288

4. Брой предписания: 20

5. Брой заповеди: 0

6. Брой актове: 2

7. Сигнали: 0

Озб

04.10 – 10.10.2019г

27.09 – 03.10.2019г

Чревни

42 от тях в Пловдив – 20

49 от тях в Пловдив – 20

ВХ

4 от тях в Пловдив – 2

2 от тях в Пловдив – 2

Ухапани от кърлежи и насекоми

3 от тях в Пловдив – 3

0 от тях в Пловдив – 0

Лаймска болест

 0  от тях в Пловдив – 0

 0  от тях в Пловдив – 0

Марсилска треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Ку-треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Варицела

26 от тях в Пловдив – 25

12 от тях в Пловдив – 5

Скарлатина

2 от тях в Пловдив – 2

2 от тях в Пловдив – 2

Менингити

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Листериоза

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

За периода са регистрирани 42случая на чревни инфекции срещу 49 случая  за предходната седмица.

За периода в Имунизационния кабинет са имунизирани 11клиента с препоръчителни имунизации.