ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ЗА ПЕРИОДА 04.04 – 11.04.2019 г. ОТДЕЛ ПЕК

1. Писма от МЗ –1

2. Писма до МЗ – 2

3. Брой проверки: 383

4. Брой предписания:  9

5. Брой заповеди: 0

6. Брой актове: 0

7. Сигнали: 0

Озб

04.04 – 11.04.2019г

29.03– 04.04.2019г

Чревни

68 от тях в Пловдив –41

53 от тях в Пловдив –24

ВХ

7 от тях в Пловдив – 6

1 от тях в Пловдив – 0

Ухапани от кърлежи и насекоми

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Лаймска болест

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Марсилска треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Ку-треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Варицела

93 от тях в Пловдив – 73

155 от тях в Пловдив – 116

Скарлатина

1 от тях в Пловдив – 0

3 от тях в Пловдив – 2

Менингити

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Листериоза

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

 

За периода са регистрирани 68 случая на чревни инфекции срещу  53 случая  за предходната седмица.

За периода в Имунизационния кабинет  са имунизирани 7 клиенти с препоръчителни имунизации.

            КАБКИС  – 35 клиента са получили доброволно консултиране и изследване за ХИВ.