ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ЗА ПЕРИОДА 03.05 – 09.05.2019 г. ОТДЕЛ ПЕК

1. Писма от МЗ –1

2. Писма до МЗ – 1

3. Брой проверки: 70

4. Брой предписания:  1

5. Брой заповеди: 0

6. Брой актове: 0

7. Сигнали: 1

Озб

03.05 – 09.05.2019г

26.04 – 02.05.2019г

Чревни

38 от тях в Пловдив –23

28 от тях в Пловдив –15

ВХ

3 от тях в Пловдив – 2

1 от тях в Пловдив – 0

Ухапани от кърлежи и насекоми

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Лаймска болест

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Марсилска треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Ку-треска

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Варицела

56 от тях в Пловдив – 32

52 от тях в Пловдив – 36

Скарлатина

3 от тях в Пловдив – 1

1 от тях в Пловдив – 1

Менингити

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

Листериоза

0 от тях в Пловдив – 0

0 от тях в Пловдив – 0

За периода са регистрирани 38 случая на чревни инфекции срещу  28 случая  за предходната седмица.

За периода в Имунизационния кабинет  са имунизирани 4 клиента с препоръчителни имунизации.

КАБКИС  – 24 клиента са получили доброволно консултиране и изследване за ХИВ.