Дирекция "Надзор на заразните болести"

 

 

Прикрепен файлРазмер
Заявка микробиологичен анализ на вода за диализа30.5 KB
Заявка микробиологичен анализ на отпечатъкови проби26 KB
Заявка микробиологичен анализ на проби за стерилност 26.5 KB
ХИГИЕННА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ.35 KB
ХИГИЕННА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ.42.5 KB
Заявка за необходимите ваксини48 KB
Приход и разход на ваксини40 KB
Заявление за хигиенно заключение за извършване на дейности с опасни отпадъци от хуманната медицина36.5 KB
Заявление за становище за класифициране на отпадъци40 KB
Заявление за издаване на международен сертификат за имунизации50 KB
Заявление за издаване на сертификат за имунизационно състояние38.5 KB
Заявление за издаване на удостоверение за правоспособност за изпълнител на дезинфекции, дезинсекции и дератизации51 KB
Заявление за издаване на удостоверение за спазване на здравните изисквания в лечебно заведение за извънболнична помощ35.5 KB
Сведение за извършените ваксини44 KB
Заявление за заявяване на услуга по заверяване и вписване в регистъра на личните здравни книжки32 KB