Дирекция "Медицински дейности"

Прикрепен файлРазмер
Заявление недостатъчност на специалисти за индивидуална практика по чл. 8138.5 KB
Заявление недостатъчност на специалисти за ДКЦ, МЦ, Групова практика по чл. 8140 KB
Заявление за заличаване на лечебно заведение за извънболнична помощ и хоспис35.5 KB
Заявление за регистрация на лица, практикуващи неконвенциални методи60 KB
Заявление за заличаване на лицата, практикуващи неконвенционални методи44 KB
Заявление за продажба на лекарствени продукти от лекари и дентални лекари38 KB
Заявление за прекратяване продажбата на лекарствени продукти от лекари и дентални лекари36 KB
Заявление за получаване на специални рецептурни бланки29.5 KB
Заявление за хигиенно заключение за аптечен склад34 KB
Заявление за хигиенно заключение за аптека36.5 KB
Тримесечен отчет на аптека46 KB
Декларация за втори лекар29 KB
Декларация за промяна в обстоятелствата по ЗКНВП29 KB
Заявление за получаване на специални формуляри31 KB
Заявление за регистрация на лечебно заведение за извънболнична помощ и хоспис70.5 KB
Заявление промяна в обстоятелствата на лечебно заведение за извънболнична помощ и хоспис64.5 KB
Заявление за регистрация на дрогерия36.5 KB
Заявление за становище за унищожаване на лекарствени продукти44.5 KB
Заявления за получаване разрешение за осъществяване на лечебна дейност по реда на чл. 47 от ЗЛЗ на лечебно заведение за болнична помощ76 KB
Заявление за промяна в обстоятелствата по чл. 50 от ЗЛЗ60.5 KB