ДВИЖЕНИЕТО Е ЗДРАВЕ, ДВИЖЕНИЕТО Е ЖИВОТ

 

Физическата активност включва не само спорт, а и разходки, игри, работа в градината, танци

 

10-ти май е обявен за Световен ден на физическата активност  под мотото “Движението – това е здраве” през 2002 година с решение на 55-та Световна здравна асамблея.  Кампанията, подкрепена от Министерството на здравеопазването, цели чрез спорт и физическа активност да се ограничи действието на рисковите за здравето фактори – тютюнопушене, нездравословно хранене, стрес и социална изолация.

 

 

Факти за физическата активност:

(по данни на Световната здравна организация):

 

1.      Обездвижването се нарежда сред основните рискови фактори, водещи до заболяване и смърт.

В глобален мащаб 6 % от смъртните случаи се свързват с ниската физическа активност. По значимост този фактор отстъпва само на високото артериално налягане (13 % ) и тютюнопушенето (9 %). Липсата на физическа активност е основна причина за 21-25 %  от заболяванията  на рак на млечната жлеза и рак на дебелото черво.

 

2.      Редовната физическа активност влияе благотворно на здравето

Физически активните хора рискуват в по-малка степен да заболеят от исхемична болест на сърцето, хипертония, диабет, рак на дебелото черво и млечната жлеза, както и депресия; изложени са на по-малък риск от счупване на шийката на бедрената кост и гръбначните прешлени; поддържат здравословно тегло.

 

3.      Физическата активност не се свежда до спорт

Под физическа активност се разбира всяко движение, извършвано от скелетните мускули, което изисква разход на енергия. Физическата активност включва спорт, физически упражнения и други действия като игри, работа в къщи и в градината, танци.

Според проучване на “Евробарометър” 40 % от гражданите на ЕС спортуват поне веднъж седмично, 65 % практикуват физически упражнения, а 25 % не се занимават почти никога с такава дейност. Ирландия и скандинавските страни имат най-сериозно отношение към спорта. Едва 3 % от гражданите на Гърция и Италия заявяват, че спортуват редовно. 82 %  от населението на България не практикува никакви спортни занимания или го прави веднъж месечно. Нараства делът на учениците с ниво на физическа активност под препоръчителното за тази възраст. Налице е ниско ниво на информираност на населението за ползата от физическата активност при профилактиката и лечението на заболяванията. Едва 7% от пациентите получават информация и индивидуално адаптирани препоръки за физическа активност от лекар или друг медицински персонал.

Препоръки на Световната здравна организация:

От  5 до 17  години:

Децата и юношите трябва да се занимават  с физическа активност с умерена и висока интензивност средно 60 минути на ден. Физическата активност с продължителност над 60 минути носи допълнителна полза за здравето им.

От 18 до 64 години

Хората на възраст между 18 и 64 години трябва да се занимават с физическа активност с умерена интензивност не по-малко от 150 минути на седмица и 75 минути с интензивно натоварване. Всяко занимание с физическа активност трябва да продължава не по-малко от 10 минути.

Над 65  години

Основните препоръки към възрастните хора остават същите. Възрастните хора с ограничена подвижност трябва да се занимават с физическа активност  за подобряване на равновесието и предотвратяване на паданията в три и повече дни от седмицата. Ако състоянието им не позволява да упражняват физическа активност в препоръчителните обеми, е необходимо да практикуват толкова, колкото им позволяват възможностите.