Важно

  • За периода 17.03 – 27.04.2017 г.  в РЗИ Пловдив са регистрирани 66. До момента лабораторно потвърдените случаи са 37.   Разпределението по населении места е както следва:...
  • За периода 17.03 –24.04.2017 г.  в РЗИ Пловдив са регистрирани 65 случая /от бройката сме приспаднали 8 случая - серологично отрицателни/. До момента лабораторно потвърдените случаи са...
  • Детска градина "8-ми Март" - Филиал гр. Пловдив бул. "Н. Вапцаров" № 80   Най-вероятно се касае за хранителна интоксикация сред 9 деца на възраст 4-6 г. от ДГ "8-ми...
  • За периода 17.03 –19.04.2017 г.  в РЗИ Пловдив са регистрирани 64 случая на морбили. До момента лабораторно потвърдените случаи са 26, 2 са отрицателни, 4 с променена диагноза, за остан...
  • За периода 17.03 –18.04.2017 г.  в РЗИ Пловдив са регистрирани 61 случая на морбили. До момента лабораторно потвърдените случаи са 26, 2 са отрицателни, 1 с променена диагноза рубеола и...
  • За периода 17.03 –13.04.2017г  в РЗИ Пловдив са регистрирани 53случая на морбили. До момента лабораторно потвърдените случаи са 26,  2 са отрицателни, 1 с променена диагноза рубеол...
  • За периода 17.03 –10.04.2017г  в РЗИ Пловдив са регистрирани 42 случая на морбили. До момента лабораторно потвърдените случаи са 21,  2 са отрицателни, 1 с променена диагноза рубео...
  • За периода 17.03 – 28.03.2017г  в РЗИ Пловдив са регистрирани 11 случая хоспитализирани в Инф.клиника на УМБАЛ «Св.Георги» гр.Пловдив с диагноза морбили. До момента лаборато...
  •   1.      Какво представлява болестта морбили? Морбили е остро протичащо и силно заразно инфекциозно заболяване, причиняващо се от вирус, което се характеризира с в...
  • Във връзка c писмо на Министерството на здравеопазването с изх.№ 16-00-4 / 11.01.2017г. публикуваме насоки за прилагане на Регламент (ЕС) №98/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 яну...